ELectrika.am

Լամպեր

-15% Զեղչ
Կոդ 4697

High power lamp 50W E40

11000 դրամ

Դիտել

100
-15% Զեղչ
Կոդ 4867

High power lamp 30W E27

7000 դրամ

Դիտել

203
-15% Զեղչ
Կոդ 4868

High power lamp 45W E27

11000 դրամ

Դիտել

104
-15% Զեղչ
Կոդ 5367

LED Լամպ Varton T120 70W E40 4000K

21250 դրամ

Դիտել

64
-15% Զեղչ
Կոդ 5368

LED Լամպ Varton T120 70W E40 6500K

21250 դրամ

Դիտել

41
-15% Զեղչ
Կոդ 5369

LED Լամպ Varton T120 90W E40 4000K

26500 դրամ

Դիտել

45
-15% Զեղչ
Կոդ 5370

LED Լամպ Varton T120 90W E40 6500K

26500 դրամ

Դիտել

46