ELectrika.am

LOFT Ջահեր

Կոդ 1713

MOD-064 Ջահ BENETTI MODERN CASCATA Նիկել 6XG9

128800 դրամ

Դիտել

96
Կոդ 1714

MOD-064 Ջահ BENETTI MODERN CASCATA Նիկել 8XG9

246100 դրամ

Դիտել

53
Կոդ 1715

MOD-020 Ջահ BENETTI MODERN FUSIONE 1XE27

42580 դրամ

Դիտել

71
Կոդ 1716

MOD-021 Ջահ BENETTI MODERN FUSIONE 1XE27

40500 դրամ

Դիտել

47
Կոդ 1717

MOD-022 Ջահ BENETTI MODERN FUSIONE 1XE27

48080 դրամ

Դիտել

46
Կոդ 1718

MOD-023 Ջահ BENETTI MODERN FUSIONE 1XE27

46400 դրամ

Դիտել

47
Կոդ 1720

MOD-025 Ջահ BENETTI MODERN FUSIONE 1XE27

36480 դրամ

Դիտել

47
Կոդ 1721

MOD-026 Ջահ BENETTI MODERN FUSIONE 1XE27

52000 դրամ

Դիտել

42
Կոդ 1722

MOD-027 Ջահ BENETTI MODERN FUSIONE 1XE27

42080 դրամ

Դիտել

44
Կոդ 1723

MOD-028 Ջահ BENETTI MODERN FUSIONE 1XE27

42000 դրամ

Դիտել

47
Կոդ 1725

MOD-029 Ջահ BENETTI MODERN FUSIONE 1XE27

21960 դրամ

Դիտել

57
Կոդ 1726

MOD-015 Ջահ BENETTI MODERN GOCCIA 1XG9

25760 դրամ

Դիտել

60
Կոդ 1727

MOD-015 Ջահ BENETTI MODERN GOCCIA 3XG9

92400 դրամ

Դիտել

48
Կոդ 1728

MOD-001 Ջահ BENETTI MODERN GOCCIA LED-4.8W/5 3000K1320LM

222240 դրամ

Դիտել

43
Կոդ 1729

MOD-001 Ջահ BENETTI MODERN GOCCIA LED-4.8W/3 3000K 920LM

148800 դրամ

Դիտել

51
Կոդ 1730

MOD-012 Ջահ BENETTI MODERN SFERICO 5XG9

93600 դրամ

Դիտել

48
Կոդ 1731

MOD-012 Ջահ BENETTI MODERN SFERICO 9XG9

206400 դրամ

Դիտել

48
Կոդ 5026

Ջահ RF022-1 E27

26020 դրամ

Դիտել

306
Կոդ 5050

Ջահ RF810-1 350մմ E27 Սպիտակ

18880 դրամ

Դիտել

216
Կոդ 5051

Ջահ RF810-1 350մմ E27 Սև

18880 դրամ

Դիտել

215
Կոդ 5052

Ջահ RF810-1 400մմ E27 Սպիտակ

21240 դրամ

Դիտել

206
Կոդ 5053

Ջահ RF810-1 400մմ E27 Սև

21240 դրամ

Դիտել

249
Կոդ 5020

Ջահ RF809-1 E27

17340 դրամ

Դիտել

200
Կոդ 5021

Ջահ RF814-1 E27

14450 դրամ

Դիտել

213
Կոդ 5022

Ջահ RF815-1 E27

23128 դրամ

Դիտել

211
Կոդ 5023

Ջահ RF6623-1 E27 3D

23120 դրամ

Դիտել

215
Կոդ 5024

Ջահ RF6628-1 E27

31800 դրամ

Դիտել

195
Կոդ 5054

Ջահ RF6616-1A E27

14750 դրամ

Դիտել

196
Կոդ 5055

Ջահ RF6616-1C E27

14750 դրամ

Դիտել

202
Կոդ 5056

Ջահ RF6616-1B E27

14750 դրամ

Դիտել

202
Կոդ 5057

Ջահ RF6621-1 E27

24780 դրամ

Դիտել

197
Կոդ 5058

Ջահ RF638-1 E27

24780 դրամ

Դիտել

215
Կոդ 93

RR3368-A Կախովի Ջահ Մետաղյա Ոսկեգույն

11210 դրամ

Դիտել

211
Կոդ 94

RR3368-A Կախովի Ջահ Մետաղյա Սպիտակ

11210 դրամ

Դիտել

210
Կոդ 95

RR3368-A Կախովի Ջահ Մետաղյա Սև

11210 դրամ

Դիտել

203
Կոդ 96

RR3368-C Կախովի Ջահ Մետաղյա Ոսկեգույն

8850 դրամ

Դիտել

212
Կոդ 97

RR3368-C Կախովի Ջահ Մետաղյա Սպիտակ

8850 դրամ

Դիտել

223
Կոդ 98

RR3368-C Կախովի Ջահ Մետաղյա Սև

8850 դրամ

Դիտել

253
Կոդ 99

RR3368-B Կախովի Ջահ Մետաղյա Ոսկեգույն

17700 դրամ

Դիտել

265
Կոդ 100

RR3368-B Կախովի Ջահ Մետաղյա Սպիտակ

17700 դրամ

Դիտել

216
Կոդ 101

RR3368-B Կախովի Ջահ Մետաղյա Սև

17700 դրամ

Դիտել

358
Կոդ 102

RF3310-1 Կախովի Ջահ Մետաղյա Ոսկեգույն

13570 դրամ

Դիտել

486
Կոդ 103

RF3310-1 Կախովի Ջահ Մետաղյա Սպիտակ

13570 դրամ

Դիտել

232
Կոդ 104

RF3310-1 Կախովի Ջահ Մետաղյա Սև

13570 դրամ

Դիտել

422
Կոդ 105

RF810-1 Կախովի Ջահ Մետաղյա 300մմ E27 Սպիտակ

15930 դրամ

Դիտել

221
Կոդ 106

RF810-1 Կախովի Ջահ Մետաղյա 300մմ E27 Սև

15930 դրամ

Դիտել

207
Կոդ 107

RF813-1 Կախովի Ջահ Մետաղյա Ոսկեգույն 300մմX160մմ

15930 դրամ

Դիտել

207
Կոդ 108

RF813-1 Կախովի Ջահ Մետաղյա Սպիտակ 300մմX160մմ

15930 դրամ

Դիտել

201
Կոդ 109

RF813-1 Կախովի Ջահ Մետաղյա Սև 300մմX160մմ

15930 դրամ

Դիտել

206
Կոդ 110

RF813-1 Կախովի Ջահ Մետաղյա Սպիտակ 350մմX190մմ

17700 դրամ

Դիտել

224
Կոդ 111

RF813-1 Կախովի Ջահ Մետաղյա Սև 350մմX190մմ

17700 դրամ

Դիտել

207
Կոդ 112

RF813-1 Կախովի Ջահ Մետաղյա Սպիտակ 400մմX250մմ

19470 դրամ

Դիտել

200
Կոդ 113

RF813-1 Կախովի Ջահ Մետաղյա Սև 400մմX250մմ

19470 դրամ

Դիտել

199
Կոդ 114

RF3370-1 Կախովի Ջահ Մետաղյա Սպիտակ

17700 դրամ

Դիտել

224
Կոդ 115

RF3370-1 Կախովի Ջահ Մետաղյա Սև

17700 դրամ

Դիտել

213
Կոդ 116

RF6613-1 Կախովի Ջահ Մետաղական Ապակիով

25960 դրամ

Դիտել

207
Կոդ 117

RF5513-1 Կախովի Ջահ Մետաղական Ապակիով

25960 դրամ

Դիտել

219
Կոդ 119

5549 Կախովի Ջահ Մետաղական

54280 դրամ

Դիտել

202
Կոդ 120

5519-1 Կախովի Ջահ Մետաղական

54280 դրամ

Դիտել

221
Կոդ 121

5590-1 Կախովի Ջահ Մետաղական

54280 դրամ

Դիտել

199
Կոդ 122

RF5513-1 Կախովի Ջահ Մետաղական

25960 դրամ

Դիտել

205
Կոդ 123

RF6611-1A Կախովի Ջահ Ապակիով

17700 դրամ

Դիտել

198
Կոդ 124

RF6612-1 Կախովի Ջահ Ապակիով

17700 դրամ

Դիտել

202
Կոդ 125

RF6614-1 Կախովի Ջահ Ապակիով

17700 դրամ

Դիտել

206
Կոդ 126

RF014-B Կախովի Ջահ Ապակիով

17700 դրամ

Դիտել

205
Կոդ 127

RF6611-1 Կախովի Ջահ Ապակիով

17700 դրամ

Դիտել

198
Կոդ 128

Կոթառ (Պատրոն Դեկոր) SN Խրոմապատ RF01-1

2950 դրամ

Դիտել

223
Կոդ 129

Կոթառ (Պատրոն Դեկոր) BK Սև RF01-1

2950 դրամ

Դիտել

203
Կոդ 130

Կոթառ (Պատրոն Դեկոր) Ոսկեգույն AB RF01-1

2950 դրամ

Դիտել

310
Կոդ 131

RF014-A Կախովի Ջահ Ապակիով

17700 դրամ

Դիտել

199
Կոդ 132

RF6611-1B Կախովի Ջահ Ապակիով

17700 դրամ

Դիտել

205
Կոդ 134

RF038-1 Կախովի Ջահ Ապակիով

23600 դրամ

Դիտել

196
Կոդ 5018

Ջահ RF813-1 E27

24280 դրամ

Դիտել

197
Կոդ 5019

Ջահ RF808-1 E27

17340 դրամ

Դիտել

197