ELectrika.am

LED Ժապավեն

Կոդ 1491

Խողովակով Լույս 220V Կապույտ 5050 Հաստ

580 դրամ

Դիտել

89
Կոդ 1550

Խողովակով Լույս 220V Սպիտակ WH 2835-180 3 Շարք

1180 դրամ

Դիտել

94
Կոդ 1671

Խողովակով Լույս 220V Կարմիր 2838-276 3 Շարք

1730 դրամ

Դիտել

89
Կոդ 1985

LED Ժապավեն 24V 3528 5մմ 4000K 1մ

4720 դրամ

Դիտել

93
Կոդ 1986

LED Ժապավեն 24V 3528 5մմ 2700K 1մ

4720 դրամ

Դիտել

86
Կոդ 2040

LED Ժապավեն 24V 5060 10մմ 4100K 1մ

6490 դրամ

Դիտել

82
Կոդ 2041

LED Ժապավեն 24V 5060 10մմ 2700K 1մ

6490 դրամ

Դիտել

78
Կոդ 2042

LED Ժապավեն 24V 5060 15մմ 4000K 2-Շարք 1մ

13570 դրամ

Դիտել

81
Կոդ 2059

LED Ժապավեն 24V 5060 15մմ 2700K 2-Շարք 1մ

13570 դրամ

Դիտել

81
-15% Զեղչ
Կոդ 3274

Gauss LED Ժապավեն 5մ Դեղին 3528 12V 4.8W

5900 դրամ

Դիտել

70
-15% Զեղչ
Կոդ 3276

Gauss LED Ժապավեն 5մ Դեղին 5050 12V IP66 14.4W

16500 դրամ

Դիտել

61
-15% Զեղչ
Կոդ 3277

Gauss LED Ժապավեն 5մ Սպիտակ 3528 12V 4.8W

5900 դրամ

Դիտել

56
-15% Զեղչ
Կոդ 3278

Gauss LED Ժապավեն 5մ Սպիտակ 3528 12V IP66 4.8W

9200 դրամ

Դիտել

65
-15% Զեղչ
Կոդ 3279

Gauss LED Ժապավեն 5մ Սպիտակ 5050 12V 14,4W

13000 դրամ

Դիտել

61
-15% Զեղչ
Կոդ 3763

Gauss LED Ժապավեն 5մ Դեղին 5050 12V 14,4W

13000 դրամ

Դիտել

57
-15% Զեղչ
Կոդ 4771

Gauss LED Ժապավեն 5մ Դեղին 2835/120 12V 9.6W

10500 դրամ

Դիտել

56
-15% Զեղչ
Կոդ 4772

Gauss LED Ժապավեն 5մ Սպիտակ 2835/120 12V 9.6W

10500 դրամ

Դիտել

54
-15% Զեղչ
Կոդ 4773

Զգայուն Լույս 1.2մ 5W 2700K

17700 դրամ

Դիտել

59
-15% Զեղչ
Կոդ 4774

Զգայուն Լույս 1.2մ 5W 4100K

17700 դրամ

Դիտել

54